nomineringsförfarande

Konsensus har sedan hösten -16 arbetat med att ta fram en modell för Nomineringsförfarandet inför Valet 2018. Efter att styrelsen har tagit fram ett förslag har detta förankrats på ett medlemsmöte där det gjordes vissa korrigeringar. Styrelsen har därefter beslutat följande:

Seedad grupp.

Nomineringskommittén har fått i uppdrag att utse en seedad grupp bestående av 3-5 personer som skall vara Konsensus toppnamn på valsedeln inför 2018 års Kommunval i Vadstena. Efter en intern demokratisk process kommer namnen att offentliggöras till sommaren 2017.

Varför en seedad grupp?

Konsensus tycker det är viktigt att invånarna i Vadstena skall få god tid på sig att följa dessa personers agerande samtidigt som kandidaterna får en bra inskolningstid. 

Nomineringskandidater

Du kan antingen anmäla dig själv eller anmäla någon som du tycker skulle vara lämplig att arbeta för att förverkliga Konsensus politik. Vi förväntar oss att du som gör anmälan av en annan kandidat gör det i dialog med kandidaten. I detta skede krävs det ej något medlemskap i Konsensus.

Klicka här för att komma till Nomineringsformuläret.

 

Vad händer därefter?

Nomineringskommittén tar hand om alla ansökningarna och kontaktar kandidaterna för vidare diskussioner. För att slutligen bli nominerad på Konsensus lista krävs medlemsskap samt ett skriftligt medgivande om att du ställer upp som kandidat till KommunFullmäktige i Vadstena som representant för Konsensus.

Ungefärlig tidplan för Nomineringsförfarande.

2017-01 Nomineringar som Kandidater till Vallistan påbörjas. 

2017-03 Offentligt möte då allmänheten informeras. Årsmöte, då kommitténs arbete avrapporteras.

2017-06 Kommittén beslutar om namnen till den seedade gruppen

Därefter fortsätter processen med kompletteringsnamn till Valsedeln. Listan beräknas vara fastställd i anslutning till Årsmötet 2018.

 

Ordf. i Nomineringskommittén är Malin Löfstedt