VADSTENAS UTVECKLING genom kommunstyrelsen

Några konkreta projekt som är beslutade och några som är på gång:

 

 

 

 

inom detta område skall konsensus under mandatperioden verka för:

 

 

Ha det övervakande ansvaret för Vadstenas ekonomi och uppföljning av de olika nämndernas förhållning till fastställda budgetar

Hålla uppe tempot på de investeringsprojekt som beslutas och som hanteras inom Kommunstyrelsens Tekniska Utskott (KSTU)

Utreda frågor om trafikflöden, gestaltning av innestaden inkl. Rådhustorg, utveckling av landsbygden etc

Marknadsföra hela kommunen och skapa så bra förutsättningar som möjligt för efterfrågan på de planerade och nyproducerade bostäderna.