SKOLA OCH KULTUR

Några konkreta projekt som är beslutade och några som är på gång:

 

 

 

 

Inom detta område skall konsensus under mandatperioden verka för:

 

Vadstena skall ha en effektiv skolorganisation och prioritera resurser som riktar sig direkt mot eleverna

Vadstenas elever, pedagoger och övriga tjänstemän inom sektorn är värda att arbeta i lokaler som håller en bra standard och är utrustade med modern teknik

Kulturen skall ha en framträdande plats i Vadstena och bidraga till att Vadstenas profil och varumärke förstärkes

Stöd till föreningslivet och stöd till kulturella arrangemang skall göras utifrån väl avvägde grunder och med en långsiktig inriktning