BYGGA OCH BO

Några konkreta projekt som är beslutade och några som är på gång:

 

 

 

 

 

 

Inom detta område skall konsensus under mandatperioden verka för:

 

Målsättningen är att det det skall byggas och/eller påbörjas 200 bostäder

Ta fram översiktsplaner och detaljplaner motsvarande kommunens behov men även för att ha en bra framförhållning

Verkar för snabb och effektiv ärendehantering

Genom att vara noggranna med att eftersträva en hållbar och miljöanpassad byggnation bidraga till att öka Vadstenas attraktionskraft

 

Klicka här om du vill se olika tänkbara områden vi vill bygga på och hur de prioriteas