OMTANKE OCH TRYGGHET

Några konkreta projekt som är beslutade och några som är på gång:

 

INOM DETTA OMRÅDE SKALL KONSENSUS UNDER MANDATPERIODEN VERKA FÖR:

 

Genom nybyggnation och anpassningar kunna erbjuda äldreboende till de som har rätt till det

Verka för att det påbörjas nybyggnation av trygghets- / seniorboende med lämplig servicegrad

Vara vakna på vad den unika demografin med bl.a. Sveriges snabbast växande andelstal för 65+ och förmodad ökning av bl.a. hemtjänst får för konsekvenser

Ha beredskap för att i tid rekrytera välutbildad och motiverd personal inför de förvänat stora pensionsavgångarna inom social sektor.