DEMOKRATISK PROCESS

Ett politiskt parti där demokrati är ett av de viktigaste orden. Konsensus har arbetat fram en politisk struktur som gör det möjligt för fler människor att kunna engagera sig och arbeta för att föra Vadstena framåt. 

 

Konsensus har en partistyrelse - precis som andra partier, Konsensus har ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser som arbetar aktivt - precis som andra partier men sen börjar den politiska strukturen skilja sig något från det alla är vana vid. 

 

Konsensus har en Allmänpolitisk grupp där aktiva politiker tillsammans med partistyrelsen sammanträder ca 10 gånger om året och under denna grupp finns resurspersoner som arbetar mot nämnderna. 

 

Resursgrupperna består av ca 10 personer vardera och träffar ledamöter och ersättare för de olika nämnderna med jämna mellanrum. Resursgrupperna är till för att stötta nämndrepresentanter, diskutera viktiga frågor och tycka till om vad politiken bör se över eller ta fasta på.

 

Alla kan delta utan att behöva ”BLI POLITIKER”. Konsensus är alternativet för medborgaren som vill engagera sig FÖR VADSTENAS BÄSTA

 

Den grafiska bilden för hur medlemsinflytandet skall fungera är ungefär på detta viset