Politik

konsensus formar sin politik utifrån följande områden:

Bygga och bo

skola och kultur

omtanke och trygghet

vadstenas utveckling

demokratisk process

 

Konsensus baserar sin politik och sina startegiska beslut på  den nulägesanalys och strategi som styrelsens och partiets medlemmar enades om under våren 2015.

Du kan läsa dokumentet här.