STYRELSEN 2015

 

På partiets årsstämma den 2016-03-15 valdes följande föreningsstyrels

Namn Befattning Period
Bengt-O Petersson Ordf 1 år återstår
Therese Granberg Ledamot 2 år nyval
Ida Olai Ledamot 2 år nyval
Lars Murling Ledamot 2 år omval
Kenneth Rydenlund Ledamot 1 år återstår
Mats Wahrén Ledamot 1 år återstår