KONSENSUS ALLMÄNPOLITISKA GRUPP

 

Den interna politiska debatten förs i vad som benämns den Allmänpolitiska gruppen. I denna grupp tas också de operativa besluten och här diskuteras alla olika politiska frågor. I denna grupp får facknämndsledamöterna möjlighet att söka stöd från partiet i olika nämndfrågor, likväl som alla aktiva politiker skall uppdateras om pågående aktuella politiska frågor.

Gruppen träffas ca 10 ggr per år.

Gruppen representeras av alla som är ordinarie eller ersättare i nämnder och styrelser samt partiets egna styrelsemedlemmar.

Ledamöter

Namn Nämnd / Styrelse Befattning E-mail
Fredrik Almcrantz Kommunstyrelsen m.m. Ordin. ledamot
Ryno Berg Vatten- och avfallsnämnd Ordin. ledamot
Stefan Båverud Vadstena Turism- och Näringslivs AB Ordin. ledamot
Frida Edholm Kommunstyrelsen m.m. Ordin. ledamot
Lasse Ekström Socialnämnden m.m. Ordf.

Ing-Marie Fagrell Socialnämnden m.m. Ordin. ledamot
Therese Granberg Socialnämnden m.m. Ersättare
Markus Gustafsson Socialnämnden m.m. Ersättare
Anna Harder Kommunfullmäktige Ersättare
Mona Hillman Samhällsbyggnadsnämnden Ersättare
Carl-Henrik Juhlin Kultur- och Utb.nämnden Samhällsbyggnadsnämnden Ersättare
Lena Linde Vadstena Turism- och Näringslivs AB Ordin. ledamot
Johan Lindell Kultur- och Utb.nämnden Ordin. ledamot
Malin Löfstedt Kommunstyrelsen m.m. Ersättare
Eva Mattsson VFAB Ordin. ledamot
Lars Murling Partistyrelsen Ordin. ledamot
Nada Tendzeric Vadstena Turism- och Näringslivsbolag AB Ersättare
Ida Olai

Kultur- och Utb.nämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Ersättare
Ersättare
Bengt-O Petersson Kommunstyrelsen m.m. Ersättare
Kenneth Rydenlund Partistyrelsen Ordin. ledamot
Per Sommar Samhällsbyggnadsnämnden

Ordin.
ledamot

       
Mats Wahrén Kommunstyrelsen m.m. Ordf.