Partiet

VARFÖR ETT LOKALT PARTI

Inför Kommunfullmäktigevalet 2014 hade olika grupperingar träffats och var och en på sitt håll diskuterat olika sceanarier för att påskynda utvecklingen av Vadstena. Vi hade samsyn i att Vadstena behöver växa och för att uppnå den effekten måste det sätta fart med bostadsbyggande. Vi hade också samsyn i att Vadstena besitter fantastiska och unika resurser för att vara en bra boendemiljö och även en miljö som främjar besöknäringen och därmed också handeln. Detta var också egenskaper som vi ville utveckla.

STIFTarmöte

Den 11/6 2014 hade Konsensus det första offentliga mötet där vi berättade att våra avsikter var att bilda ett lokalt nytt parti och att vi hade för avsikt att ställa upp i 2014 års val till Kommunfullmäktige. För att bilda ett lokalt parti krävs det 50 namnunderskrifter från personer som är röstberättigade och skrivna i vadstena Kommun. Detta antal uppfylldes med marginal av besökare på mötet. I och med detta var vi övertygade om behovet av ett nytt och lokalt parti.

andra viktiga händelser

  • 15/8 Tilldelades org.nr. 802490-1103
  • 14/9 var det val till Kommunfullmäktige som slutade med att (Kons) erhöll 26% av antalet röster i Kommunen vilket gav 9 mandat. (S) hade ca. 100 röster fler och fick därmed 10 mandat.(Kons) kom från ingenstans till att bli Kommunens näst största parti.
  • 19/11 Registrerades partibeteckningen