Frågor och svar

På den här sidan publicerar vi svar på frågor som ni kan skicka in via vår startsida. Vi kan naturligtvis inte svara på allt och förbehåller oss rätten att korta ner frågorna.

 


Frågor om flyktingverksamheten

Fråga:

Hej!

Är det möjligt att sätta upp några baracker för flyktingarna vid Vätterviksbadet?

Om ni nu vill gå mot 10 000 invånare så är det här väl en möjlighet att få fler vadstenabor.

Eller har ni några andra lösningar på denna svåra fråga.

Hur tänker ni att vi ska växa? Är flyktingarna fel grupp att satsa på?

Med vänliga hälsningar
Johan Hesselstrand
 

Svar:

Hej Johan!

Tack för dina frågor om flyktingsituationen.

Baracker för flyktingboende vid Vätterviksbadet är inte något som Kommunen har rådighet över. Anläggningen är en privat verksamhet. Det evakueringsboende som är där just nu är en angelägenhet mellan entreprenören och Migrationsverket. Kommunens del är att svara för bemannaning samt viss service.

Kommunen i samverkan med det kommunala fastighetsbolaget, VFAB, försöker tillsammans att skapa ytterligare HVB boende. I januari öppnade ett nytt boende i Borghamn för ca 10 boende.

Kommunen verkar för att få fram flera mindre lägenheter för att bereda permanent boende till de ensamkommande som fått asyl och nu skall ut i boende på den öppna marknaden.

Vi anser absolut inte att flyktingar är "fel grupp" för att få Vadstena att växa. Vi anser att vi har en bra organisation i Kommunen för att hantera de åtaganden vi har i denna frågan samt att vi jobbar offensivt för att hitta långsiktiga och bra lösningar.//Bengt-O Petersson Gruppledare

Konsensus hemsida

Fråga:

Et påstående: era hemsidor är mycket informativa och proffsiga! Stig Löthvall

Svar:

Tack för kommentaren om Konsensus hemsida. Vi arbetar på att få in bra rutiner för löpnade nyhetspublicering, likväl som vi vill att den skall vara ett verktyg för kommunikation mellan medborgarna och Konsensus.

Föreslagen skattehöjning

Fråga:

Är det verkligen nödvändigt att höja skatten så mycket som 1,25?

Svar:

Hej!

Tack för din fråga angående förslaget om skattehöjningen.

Konsensus har i sin analys av kommunens ekonomi kommit fram till att skatten borde ha höjts för flera år sedan. För att få täckning för kostnader som Kommunen har samt för att kunna investera ifatt det eftersatta underhållet på framför allt skollokaler så är det vår övertygelse att höjningen är helt nödvändig. 75 öre går till att finansiera driftskostnaderna  och 50 öre till investeringar.