Konsensus i korthet

Sverige har en åldrande befolkning. I många mindre kommuner i Sverige sammanfaller en stigande andel äldre i befolkningen med att yngre, arbetsföra, generationer flyttar ut, och då ofta till storstäder eller storstadsregioner. Förändrad befolkningsstruktur innebär också förändrade förutsättningar för kommunerna som organisationer och för de verksamheter kommunerna ansvarar för.

 

De mindre kommunernas framtida existens är beroende av att respektive kommun förmår att organisera sig för att hantera de tre huvuduppgifterna – vård, skola och omsorg. Sveriges mindre kommuner måste anpassa sig till en ökande andel äldre, vilket innebär ett ökande vårdbehov, samtidigt som andelen förvärvsarbetande skattebetalare bland kommuninvånarna minskar. Det betyder, kort sagt, att om inte någonting händer som förändrar förutsättningarna, kommer mindre kommuner – och däribland Vadstena kommun – att ha mindre skattepengar att göra allt mer för.

 

Den politiska majoriteten i Vadstena vill inte passivt vänta på att förutsättningarna för kommunen eventuellt ska förändras till det bättre. Vi vill aktivt skapa förutsättningar för att Vadstena även i framtiden ska vara en självstyrande kommun i ett litet format, en kommun där det är gott att leva och verka oavsett ålder. För att bevara Vadstenas särart och samtidigt klara framtidens utmaningar behöver därför Vadstena kommun växa!

 

Den politiska majoriteten i Vadstena (Kons) och (S) vill att Vadstena kommun ska växa till 10 000 invånare till år 2030.